تحقيق قتل از موانع ارث از ديدگاه حقوق مدني و فقه اسلامي

تحقيق قتل از موانع ارث از ديدگاه حقوق مدني و فقه اسلامي


تحقيق-قتل-از-موانع-ارث-از-ديدگاه-حقوق-مدني-و-فقه-اسلامي
تحقيق قتل از موانع ارث از ديدگاه حقوق مدني و فقه اسلامي
فرمت فايل دانلودي: .docx
فرمت فايل اصلي: doc
تعداد صفحات: 41
حجم فايل: 355
قيمت: : 7000 تومان

بخشي از متن:
مقدمه:
قال رسول الله (ص) «تعلموا فرايض فانه نصف الفقه» علم ارث را بياموزيد كه نيمي از فقه است. اين سخن رسول معظم اسلام اگرچه در ظاهر ممكن است بيش از حد جلوه كند ولي اگر عميقاً به مسئله و مقوله ارث و ميراث نظر شود در مي يابيم كه جهت آشنايي با قواعد حاكم بر اين مبحث فقهي بايد بسياري از نكات ظرايف ديگر حقوق اسلام نيز آشنا بوده و بدون چنين تسلطي استنباط و اجتهاد در مباحث ارثي مشكل و شايد ناممكن باشد. «موارث» يا جمع «ميراث» بر وزن مفعال، ماخوذ از «وارث» مصدر است كه اصلش «ورث» بوده است. پس اصل در ميراث «موارث» است، واو ساكن ما قبل مسكور را به ياد قلب كرده اند «ميراث» شده است. يا جمع مورث است كه اسم مفعول باشد و بنابر آن استحقاق بهم رسانيدن آدمي است. چيزي را به سبب مردمي آدمي ديگر كه سبب آن استحقاق يا سببي ميانه آن دو باشد.
و بنابر دوم كه او «مورث» باشد آن چيزي است كه مستحق مي شود آدمي به سبب بودن آدمي ديگر به سبب يا نسب و اگر موارد از فرضيه هاي تفضيلي است كه در آن قرآن مذكور مي باشد. ميراث اعم از آن خواهد بود. و اگر موارد از آن اعم از اجمال و تفصيل است، مثل ارث اولي الارحام؛ مواريث با فرائض مساوي باشند. پس ارث در لغت گاهي به آنچه كه موستوفي به ورثه منتقل مي شود. مقلاً اين خانه ارث فلان كس است. همان مالي كه به ارث رسيده توارث گويند.
فهرست مطالب:
چکيده
فصل اول: كليات
مقدمه     
گفتار اول: تاريخچه و توضيحي درباره مانع       
مبحث اول: تاريخچه     
مبحث دوم: تعريف مانع     
گفتار دوم: مانع ارث- تعريف- اقسام       
مبحث اول: مانع ارث و تعريف حقوقي      
مبحث دوم: موانع ارث در حقوق مدني و فقه شيعه كدامند؟     
فصل دوم: مانعيت قتل
گفتار اول: اقسام مختلف قتل و تعريف آنها     
مبحث اول: مانعيت قتل (عمد، بالمباشره، بالتسبيب)     
مبحث دوم: تعاريف واژه هاي مزبور       
مبحث سوم: اقسام قتل عمدي     
گفتار دوم: ارتكاب مختلف قتل و تاثير آن در منبع ارث      
مبحث اول: قتل عمدي و مانعيت ارث      
مبحث دوم: مانعي كه از قتل مشتركا انجام گرفته است      
مبحث سوم: قتلي كه بواسطه شهادت بناحق در دادگاه بر عليه مورث انجام مي گيرد.     
مبحث چهارم: ماده 235 قانون حدود و قصاص و مانعيت از ارث      
مبحث پنجم: ناكام ماندن عمل قتل عمدي و مانعيت از ارث     
مبحث ششم: سقط عمدي جنين و مانعيت از ارث      
مبحث هفتم: قتل عمدي با انگيزه نيك     
مبحث هشتم: قتل عمد مورث كه با رضايت خود وي صورت گرفته و مانعيت از ارث       
گفتار سوم: معاونت و عدم آن و تاثير آن در ارث     
مبحث اول: معاونت در قتل عمدي مورث و محروميت از ارث     
مبحث دوم: خودداري از كمك به دفع خطرات از مورث و منع از ارث     
گفتار چهارم : (انحرافات قانوني)     
مبحث اول: قتل به حكم قانون يا براي دفاع مانعيت از ارث     
مبحث دوم: قتل عمدي به حكم قانون     
مبحث سوم: قتل در جهت اجراي قانون و يا امتثال امر آمر قانوني     
مبحث چهارم: كشتن مورث مرتد يا مهدورالدم و مانعيت از ارث     
مبحث پنجم: قتل عمدي براي دفاع و مانعيت از ارث     
مبحث ششم: اشتباه در دفاع مشروعيت      
مبحث هفتم: قتل در فراش و مانعيت از ارث     
مبحث هشتم: قتلي كه بواسطه اكراه مقتول بر قاتل انجام مي گيرد.      
مبحث نهم: مواردي كه شخص اكراه به قتل خويشتن مي شود     
مبحث دهم: حاجب شدن وارث از ارث زوج يا زوجه     
مبحث يازدهم: آثار حقوقي مانع قتل عمدي     
مبحث دوازدهم: قتل ارتكابي توسط ديوانه يا كودك و مانعيت از ارث      
نتيجه گيري     
منابع و ماخذ


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34