بررسي استانداردهاي فضاي سبز شهري و پارك هاي شهر اهواز

بررسي استانداردهاي فضاي سبز شهري و پارك هاي شهر اهواز


بررسي-استانداردهاي-فضاي-سبز-شهري-و-پاركهاي-شهر-اهواز
بررسي استانداردهاي فضاي سبز شهري و پارك هاي شهر اهواز
فرمت فايل دانلودي: .zip
فرمت فايل اصلي: doc
تعداد صفحات: 158
حجم فايل: 88
قيمت: 12000 تومان

بخشي از متن:
مقدمه: 
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز موثر در اشكال گوناگون آن ديگر قابل تصور نيست پيامدهاي توسعه شهري و پيچيدگي هاي معضلات زيست محيطي آنها موجوديت فضاي سبز و گسترش آن را براي هميشه اجتناب ناپذير كرده اند. 
شهر ها به عنوان كانون هاي مركز و فعاليت و زندگي انسانها براي اينكه بتوانند پايداري خود را تضمين كنند. چاره اي جز پذيرش ساختار كاركردي متاُتر از سيستم هاي طبيعي ندارند. در اين ميان فضاي سبز به عنوان جز ضروري و لاينفك پيكرة يگانة شهرها و در متابوليسم آنها نقش اساسي دارند كه كمبود آنها مي توانند اختلالات جديدي در حيات شهرها بوجود آورد توجه به فضاي سبز به طور عام به عنوان ريشه هاي تنفسي شهرها، تعريف اغراق اميز از كاركرد آن نيست بلكه اين تشبيه بيان كنندة حداقل كاركرد آن در مفهوم اكولوژيك شهرها به شمار مي روند امروزه حتي درباره كميت فضاي سبز نيز كمتر بحث مي شود، زيرا دربارة اهميت وجودي آنها در مطلوبيت زيستي كلان شهرها محسوب نمي شود. در سقف كنوني دانش بشري نيز كسي چنين انتظاري از آن ندارد و همه مي دانند دشواري ها و معضلات شهرها هر يك و مرتبط با هم معلول علتهاي زيادي هستند كه كمبود فضاي سبز مي توانند تنها يكي از آنها باشد. تفكر نظام مندي كه امروزه در مفهوم توسعه پايدار فضاي سبز كميت و كيفيت انها را بدون هر گونه مبالغه در يك مجموعهُ اكولوژيك ارزيابي ميكند به عبارت ديگر فضاي سبز نيز جدا از توانايي عملي شخصي و سرشتي خود (محدويتهاي رويشي گسترش و كاركردهاي خود را در ارتباط با عوامل بيوفيزيكي و اقتصادي واجتماعي شهرها وارد و تنها در اين چارچوب اثرات وتوانمندي آن قابل ارزيابي مثبت است). 
اميد است شهرهاي ما تا براساس مفاهيم علمي شهرسازي نوين ضرورتهاي فرهنگي - هويت ملي مبتني بر مكان يابي صحيح - طرح ريزي زيست محيطي استقرار صحيح و بي عيب و ارزيابي پيامدهاي توسعه شهري و نظارت پيوسته بر كلية فرايندهاي شهر بر پاية يك استراتژي ملي بنا شده و طوري ساخته و پرداخته و آراسته شوند. كه شايستگي هاي يك زيستگاه جامعه انساني رو به رشد و پويا را داشته باشد. 
فهرست مطالب 
پيشگفتار 
مقدمه 
بخش اول: بررسي استانداردهاي فضاي سبز شهري 
تعاريف ومفاهيم مربوط به فضاي سبز شهري 
تعريف فضاي سبز شهري 
كمربند سبز 
بازدهي زيست محيطي فضاي سبز 
كمربندهاي سبز محاط كننده
مكان هاي سبز 
محورهاي سبز 
جنگل داري شهري 
جنگل شهري 
ضرورت فضاي سبز 
نقش هاي عمدة فضاي سبز 
استانداردهاي فضاي سبز 
استفاده علمي از گياهان 
عناصر معماري 
تقسيم فضا 
ايجاد حفاظ 
كنترل و ايجاد محوطه خصوصي 
كاربرد مهندسي گياهان و فضاي سبز 
نقش فضاي سبز در كاهش آلودگي شهرها 
نكات لازم در احداث فضاي سبز براي حذف آلودگي صوتي 
گونه هاي مؤثر در كاهش آلودگي صوتي 
گياهان و كنترل آلودگي هوا 
گونه هاي درختي مقاوم به آلودگي هوا 
معرفي برخي از درختان مناسب براي ايجاد فضاي سبز 
پيشنهاداتي براي بهبود فضاي سبز 
نتيجه گيري 
بخش دوم: بررسي پاركها و فضاي سبز شهر اهواز 
بررسي مسائل و مشكلات توسعه فضاي سبز 
مشكلات اقتصادي 
مشكلات مديريتي 
كيفيت آب 
كيفيت خاك 
گونه هاي گياهي غالب شهر اهواز 
جهت گيري توسعه در شهر اهواز و پيامدهاي زيست محيطي آن 
اهداف پروژه و ضرورت توسعه فضاي سبز كمربند سبز شهر اهواز 
عوامل بازدانده توسعه فضاي سبز شهر اهواز 
ضرورتهاي توسعه فضاي سبز در چارچوب طرح هاي جامع خاص 
پارك مجتمع مسكوني فولاد اهواز 
پارك وحش سياحتي 
پارك لاله
پارك ريورسايد 
پارك دولت 
پارك هفت جام نرگس 
پارك كوهساران 
پارك شهروند 
پارك بلوار شرقي 
پارك شهر بازي 
گونه هاي گياهي موجود در پاركهاي اهواز 
منابع 


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34