ارزيابي شاخص هاي قابليت اطمينان شبکه توزيع

ارزيابي شاخص هاي قابليت اطمينان شبکه توزيع


ارزيابي-شاخص-هاي-قابليت-اطمينان-شبکه-توزيع
ارزيابي شاخص هاي قابليت اطمينان شبکه توزيع
فرمت فايل دانلودي: .pdf
فرمت فايل اصلي: pdf
تعداد صفحات: 128
حجم فايل: 3193
قيمت: 12500 تومان

بخشي از متن:
اکثر دستگاهاي برقي تبديل کننده دارند و قادر به تغيير جريان مستقيم به غير مستقيم و کاهش جريان و در نهايت شروع ايمن مي باشند. سپس جريان ايمن و کم از غير مستقيم به مستقيم تبديل مي شود. شارژرها ولتاژ خروجي کم موجي دارند و سرعت آن ها کمتر از 2 mv است که متناسب با منحني ايمني است. شارژر بر مبناي ظرفيت باطري و ولتاژ انتخاب شده فعاليت مي کند و در صورت استفاده از دستگاه هاي محافطتي مراقبت لازم است. شارژرها به دستگاه سنجش اتوماتيک مجهز هستند و باطري ها فول شارژ هستند. شارژرها و وسايل ان ها در يک قالب معين ساخته مي شوند.
1. فصل اول: معرفي سيستم‌هاي توزيع انرژي الكتريكي
1‌.1‌. مقدمه
1‌.2‌. آشنائي کلي با سيستم‌هاي توزيع انرژي الكتريكي 
1‌.3‌. عوامل مؤثر در طراحي و بهره‌برداري از شبكه‌هاي توزيع
1‌.4‌. ساختار شبكه‌هاي توزيع
1‌.5‌. شبكة توزيع ايران
1‌.6‌. خلاصة مباحث
فصل دوم: بررسي قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع انرژي الکتريکي
2‌.1. مقدمه
2‌.2‌. دلايل اهميت قابليت اطمينان شبکه‌هاي توزيع
2‌.3‌. مفاهيم كيفيت برق و دسترسي به سيستم
2‌.4‌. قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع انرژي الکتريکي
2‌.4‌.1‌. شاخص‌هاي اصلي محاسبة قابليت اطمينان سيستم توزيع
2‌.4‌.2‌. شاخص‌هاي تكميلي محاسبة قابليت اطمينان سيستم توزيع
2‌.4‌.2‌.1. شاخص‌هاي مربوط به مصرف كننده
2‌.4‌.2‌.2‌. شاخص دورة زماني متوسط قطع برق سيستم
2‌.4‌.2‌.3‌. شاخص دورة زماني متوسط قطع برق مشتركين
2‌.4‌.2‌.4‌. شاخص متوسط دسترسي به انرژي برق
2‌.4‌.2‌.5‌. شاخص متوسط عدم دسترسي به انرژي برق
2‌.5‌. شاخص تعداد قطعي مشترک (CEMIn) 
2‌.6‌. شاخص‌هاي مبتني بر بار و انرژي
2‌.7‌. شاخص متوسط دفعات قطعي بار (ASIFI) 
2‌.8‌. شاخص متوسط زمان قطعي بار (ASIDI) 
2‌.9‌. شاخص انرژي تأمين نشده (ENS) 
2‌.10‌. شاخص متوسط انرژي تأمين نشده (AENS) 
2‌.11‌. شاخص متوسط قطع مشترک (ACCI) 
2‌.12‌. شاخص‌هاي قطعي هاي گذرا 
2‌.12‌.1‌. شاخص متوسط دفعات قطعي گذراي سيستم (MAIFI) 
2‌.12‌.2‌. شاخص تعداد قطعي مشترکين (CEMSMIn) 
2‌.12‌.3‌. خلاصة مباحث
3. فصل سوم: بررسي تأثير ادوات کليدزني در قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع
3‌.1‌. مقدمه
3‌.2‌. مدل‌سازي سيستم جهت ارزيابي قابليت اطمينان‌
3‌.2‌.1‌. مفهوم مدل‌سازي شبكه
3‌.2‌.2‌. سيستم‌هاي با شبكة متوالي
3‌.2‌.3‌. سيستم‌هاي با شبكة موازي
3‌.2‌.4‌. سيستم‌هاي با شبكة تركيبي (موازي- متوالي)
3‌.2‌.5‌. سيستم‌هاي با برخي اجزاء مازاد‌
3‌.2‌.6‌. سيستم‌هاي با اجزاء مازاد آمادة كار
3‌.2‌.7‌. بررسي کلّي شبکة مدل‌شدة توزيع ايران
3‌.3‌. تأثير ادوات کليدزني در قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع
3‌.3‌.1‌. آشنايي با ادوات کليدزني
3‌.3‌.2‌. مرور برخي از تعاريف سيستم‌هاي توزيع
3‌.3‌.3‌. روش هاي افزايش قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع
3‌.3‌.4‌. مکان‌يابي سکسيونرها و نقاط‌ مانور در سيستم‌هاي‌توزيع
3‌.4‌. خلاصة مباحث
4. فصل چهارم: محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان (SAIDI –SAIFI) در پست شهيد گلابعيني استان قم  
4‌.1‌. مقدمه
4‌.2‌. اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص ها
4‌.3‌. نقشه تک خطي پست
4‌.4‌. اطلاعات فيدرهاي خروجي پست 20/63 شهيد گلابعيني در سال 1392
4‌.5‌. محاسبه شاخص ها
5. فصل پنجم: جمع بندي و نتيجه گيري
5‌.1‌.1‌. جدول مقايسه شاخص ها در طول ماه هاي مختلف
5‌.1‌.2‌. نتيجه گيري
5‌.1‌.3‌. ارائه راهکار
5‌.1‌.3‌.1‌. عوامل قطعي هاي ناخواسته
5‌.1‌.3‌.2‌. عوامل قطعي هاي خواسته شده
فهرست مراجع


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34