بهينه سازي طراحي و مدلسازي مطلوب با هدف افزايش بازده ي موتور سنک

بهينه سازي طراحي و مدلسازي مطلوب با هدف افزايش بازده ي موتور سنک


بهينه-سازي-طراحي-و-مدلسازي-مطلوب-با-هدف-افزايش-بازده-ي-موتور-سنکرون-آهنرباي-دائم-خطي
بهينه سازي طراحي و مدلسازي مطلوب با هدف افزايش بازده ي موتور سنکرون آهنرباي دائم خطي
فرمت فايل دانلودي: .pdf
فرمت فايل اصلي: pdf
تعداد صفحات: 153
حجم فايل: 5701
قيمت: 15000 تومان

بخشي از متن:
عملکرد مناسب اين موتورها نيازمند بهينه سازي دقيق طراحي آنها است. بهينه سازي طراحي خود نيازمند مدلسازي مطلوب مي-باشد. در اين پژوهش مدار معادل مغناطيسي بهبود يافته اي با هدف تحليل دقيق تلفات آهن ارائه شده است. به اين منظور ابتدا مزايا و معايب مدار معادل هاي قبلي ارائه شده براي موتور سنکرون آهنرباي دائم بررسي شده که خلاء يک مدل مناسب که دقت قابل قبولي در پيش¬بيني توزيع چگالي شار با در نظر گرفتن اثر جريان سيم پيچ ها، اشباع آهن و حرکت داشته باشد و در عين حال سادگي لازم براي استفاده در الگوريتم طراحي را نيز دارا باشد، در اين ميان احساس مي¬شود. لذا در اين پژوهش مدار معادل نسبتاً جديدي براي موتور سنکرون آهنرباي دائم خطي يک بر با هسته آهني و اوليه کوتاه ارائه شده است. اين مدار معادل علاوه بر قابليت به پيش¬بيني اثر شيارها بر توزيع چگالي شار آهنرباي دائم و اشباع آهن در دندانه و يوغ اثر جريان سيم پيچ اوليه را نيز در نظر مي گيرد. در نتيجه اين مدار معادل مي تواند تلفات آهن را بطور نسبتاً قابل قبولي پيش بيني کرده و در عين حال سادگي لازم براي استفاده در الگوريتم طراحي را دارد. يکي ديگر از مزيت هاي اين مدار معادل ثابت بودن ساختار آن در هنگام حرکت است. در ادامه تلفات آهن با اين روش محاسبه شد که در مقايسه با نتايج حاصل از روش اجزاء محدود تنها حدود سه درصد تفاوت دارد. در ادامه تغييرات تلفات آهن با تغيير پارامترهاي موتور بررسي شد. در نهايت بهينه¬سازي طراحي با هدف¬ افزايش بازده با در نظر گرفتن هفت پارامتر موتور انجام شد. نتايج نشان داد که بازده موتور بهينه حدود پنج درصد بيشتر از موتور نمونه است در حاليکه نيروي توليدي تقريبا ثابت باقي ماند. صحت اين نتايج به کمک تحليل اجزاء محدود غير خطي ديناميک تأييد شده است.
فهرست:
فصل اول:کليات
لزوم انجام تحقيق
روند ارائه مطالب
فصل دوم: مدلسازي به کمک مدار معادل مغناطيسي
مقدمه
اصول روش مدار معادل مغناطيسي
ضريب کارتر
اثر شيار و دندانه
جريان آرميچر
اثر اشباع آهن
جريان القايي
نيرو و گشتاور
تابع توزيع چگالي شار
فصل سوم: مدار معادل پيشنهادي براي محاسبه تلفات هسته
مدار معادل مغناطيسي پيشنهادي
مدلسازي اوليه
مدلسازي ثانويه
مدلسازي فاصله هوايي
حل مدار معادل مغناطيسي
تابع توزيع چگالي شار
محاسبه نيرو
ارزيابي مدل پيشنهادي
مدلسازي الکتريکي
مدلسازي مکانيکي
فصل چهارم: محاسبه وتحليل تلفات موتور سنکرون آهنرباي دائم خطي
تلفات آهن ماشينهاي سنکرون آهنرباي دائم
تلفات فوکوي دندانه
محاسبه تلفات آهن به کمک روش اجزاء محدود
تحليل تلفات موتور سنکرون آهنرباي دائم خطي
تلفات مس
فصل پنجم: بهينه سازي بازده موتور سنکرون آهنرباي دائم به کمک مدار معادل مغناطيسي
الگوريتم ژنتيك
مفاهيم اوليه الگوريتم ژنتيك
عملگرهاي ژنتيكي
مساله بهينه سازي
تحليل اجزاء محدود
فصل ششم:نتيجه گيري و پيشنهادها
پيشنهادها
مراجع


دانلود فايلپرداخت با کليه کارتهاي عضو شتاب امکان پذير است.

نظرات کاربران
X
فروش اسکریپت خبرخوان کاوشگر + ارسال خودکار اخبار به کانال تلگرام
خرید و توضیحات بیشتر از لینک زیر
http://shopan.ir/?p=34